X
تبلیغات
علوم تجربی

علوم تجربی

علمی -اجتمایی-زیست محیطی

سئوالات فصل 13

فصل 13
1- نقش هریک از اعضای  زیر در گوارش را بنویسید :

دهان

غدد بزاقی

معده

روده باریک

روده بزرگ

کبد

پانکراس

2- گوارش چیست ؟ 
  
3- وظیفه دستگاه گوارش را بنویسید 
4- دستگاه گوارش از دو بخش درست شده است نام ببرید 
  
5 - قسمت های مختلف لوله گوارش را به ترتیب بنویسید 
  
6- غده های گوارشی را  نام ببرید(3
 مورد )
  
7- قسمت های دستگاه گوارش پرنده را نام ببرید وکار هر قسمت را شرح دهید. 
  
8- بافت های تشکیل دهنده لوله گوارش را از خارج به داخل بنویسید 
  
9- قسمت های مختلف دهان را نام ببرید 
  
10- وظیفه دندان را بنویسید 
  
11- انواع دندانها – تعداد هر دندان و کار هر کدام در انسان را بنویسید 
  
12 – دندان چگونه پوسیده می شود؟
13- قسمت های مختلف یک دندان را نام ببرید .
  
14- وظیفه زبان چیست 
  
15 -  زبان چه کمکی به دستگاه گوارش می کند 
  
16- انواع غدد های بزاقی را نام ببرید . 
  
17- وظیفه بزاق چیست 
  
18- بزاق دهان دارای...........و.................است 
19- آنزیم چیست؟ 
  
20-نقش آنزیم (پتیالین)موجود در بزاق چیست 
  
21- چگونه می توانید با یک آزمایش وجود آنزیم در بزاق دهان را ثابت کرد 
  
22- بزاق چه زمان ترشح می شود 
  
23- وظیفه حلق را بنویسید 
  
24- وظیفه زبان کوچک(کام نرم)چیست؟ 
  
25- وظیفه اپی گلوت را بنویسید 
  
26- چرا وقتی غذا وارد نای می شود چه روی میدهد؟دلیل بیاورید 
  
27- خوردن لقمه کوچک بهتر از لقمه بزرگ است دلیل چیست 
28- وظیفه مری را بنویسید 
  
29- دو وظیفه ماهیچه های دستگاه گوارش را بنویسید . 
 
30- وظیفه سلول های پوششی معده را بنویسید 
  
31--شیره گوارشی معده شامل.....................و.......................است 
32- وظیفه شیره گوارشی معده چیست 
  
33- وظیفه اسید معده چیست و اگر زیاد ترشح شود چه مشکلاتی پیش می آید 
  
34- برای پیشگیری از زخم معده چه کارهایی انجام دهیم 
  
35- مدت توقف غذا در معده به چه چیزی بستگی دارد 
  
36- منظور از جذب غذا چیست 
  
37- مواد غذایی چگونه از روده باریک وارد خون می شود 
38-لاکتوز چیست 

39- وظیفه پرز یا چین خوردگی  روده چیست؟ 
 
 

40- خوردن میوه و سبزی چه کمکی به ما می کند 
  
41- دو ویتامین...............و............توسط باکتری روده بزرگ ساخته می شود 
42- مدفوع چگونه از بدن خارج می شود 
  
43- نام بزرگترین اندام بدن را را بنویسید. 

44- خوردن مقدار زیادکربوهیدرات چه مشکلاتی برای ما ایجاد می کند 
  
45- صفرا چیست و وظیفه آن را بنویسید 
  
46- افراد خیلی چاق  دچار چه مشکلاتی می شوند 
47 افراد خیلی لاغر دارای چه مشکلی می شوند 
  
48- وزن انسان حاصل چه عواملی است 
  
49- دیابت چیست ؟
  
50- منظور از دیابت بزرگسالان چیست و عوامل آن را بنویسید 

51- در هنگام بلع غذا راه ورودی هر یک از موارد زیر بوسیله چه عضوی بسته می شود ؟

نای

دهان

بینی 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393ساعت 15:2  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات بخش 12

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 17:4  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات فصل 11

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 8:56  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات بخش 10

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 13:54  توسط حسن سپه وند  | 

40 سئوال تستی (علوم اول دبیرستان)

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 12:59  توسط حسن سپه وند  | 

سال نو مبارک

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392ساعت 15:55  توسط حسن سپه وند  | 

نمونه سئوالات فصل 9

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1392ساعت 11:42  توسط حسن سپه وند  | 

نمونه سئوالات فصل 8

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 15:36  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات نوبت اول با جواب

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 12:21  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات فصل هفتم

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1392ساعت 10:30  توسط حسن سپه وند  | 

مطالب قدیمی‌تر