علوم تجربی

علمی -اجتمایی-زیست محیطی

آبشار بیشه - مرداد 93

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393ساعت 13:34  توسط حسن سپه وند  | 

پیش نویس علوم هشتم

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393ساعت 12:38  توسط حسن سپه وند  | 

نمونه سئوالات علوم هفتم نوبت دوم

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393ساعت 13:58  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات فصل 13

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393ساعت 15:2  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات بخش 12

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اردیبهشت 1393ساعت 17:4  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات فصل 11

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 8:56  توسط حسن سپه وند  | 

سئوالات بخش 10

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 13:54  توسط حسن سپه وند  | 

40 سئوال تستی (علوم اول دبیرستان)

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 12:59  توسط حسن سپه وند  | 

نمونه سئوالات فصل 9

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1392ساعت 11:42  توسط حسن سپه وند  | 

نمونه سئوالات فصل 8

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن 1392ساعت 15:36  توسط حسن سپه وند  | 

مطالب قدیمی‌تر